ไหว้ครูประจำปี 2560
ไหว้ครูประจำปี 2560
ไหว้ครูประจำปี 2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนหนองโพวิทยา ได้จัดงานไหว้ครูประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน




เขียนโดย ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน 393 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-15 15:08:59