พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านคาวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านคาวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านคาวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา

มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนและมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 584 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-15 14:17:14