การฝึกอบรม " โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ "

การฝึกอบรม " โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ "

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม " โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ " ในกับนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. - 16.30 น.

ณ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

โดยตำรวจสันติบาลจังหวัดราชบุรี

 

 

ติดตามข่าวสารข้อมูล http://www.dtk.ac.thเขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 266 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-14 08:51:48