ร่วมกิจกรรม KICK OFF "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"
ร่วมกิจกรรม KICK OFF "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"
ร่วมกิจกรรม KICK OFF

วันที่ 7 มิถุนายน  2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปากท่อพิทยาคมร่วมกิจกรรม KICK OFF "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ณ คลองปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 218 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-10 19:34:55