ร่วมกิจกรรม KICK OFF "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"

ร่วมกิจกรรม KICK OFF "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"

ร่วมกิจกรรม KICK OFF

วันที่ 7 มิถุนายน  2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปากท่อพิทยาคมร่วมกิจกรรม KICK OFF "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ณ คลองปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีเขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 357 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-10 19:34:55