วันสถาปนาครบรอบ60ปีโรงเรียนปากท่อพิทยาคมและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันสถาปนาครบรอบ60ปีโรงเรียนปากท่อพิทยาคมและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันสถาปนาครบรอบ60ปีโรงเรียนปากท่อพิทยาคมและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โรงเรียนปากท่อพิทยาคมจัดงานวันสถาปนาครบรอบ60ปี และคณะกรรมการสถานศึกษา  ศิษย์เก่า คณะครู  ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนปากท่อพิทยาคมร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 409 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-10 19:16:57