รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบ้านคา

ให้ความรู้แก่ชุมชนอำเภอบ้านคาในการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยทรายอะเบท
เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 734 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-08 15:04:15