พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

8 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการสภานักเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรม เช่น การไหว้ครูในโรงเรียน พิธีกรรมของโรงเรียนในวันครู การไหว้ครูมวย เป็นการไหว้ครูด้วยลีลาของศิลปะมวยไทย เช่นเดียวกับกระบี่กระบอง การไหว้ครู ก่อนการแสดงศิลปะดนตรี เช่น หนังตะลุง และการไหว้ครูในงานประพันธ์ เรียกว่า บทไหว้ครู หรือ อาเศียรวาท (อาเศียรพาท ก็ว่า) เป็นการกล่าวระลึกถึงบุญคุณครู และขอความเป็นมงคล

ในเวลา 7.30 น นักเรียนทุกระดับชั้นได้จัดผลไม้บูชา หลวงพ่อประสาทพร (พระพุทธรูปประจำโรงเรียน) ในเวลา 8.30 น. ตัวเแทนนักเรียนกล่าวคำบูชาครูและนำกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้นตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้นได้นำพานดอกไม้ขึ้นไหว้ครู ในวันนนี้ นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ) ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครูพร้อมเจิมหนังสือเรียน และมอบโอวาทให้กับนักเรียน จากนั้นนักเรียนทุกคนได้นำพวงมาลัยเข้าไหว้ครู ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้

พิธีไหว้ครูตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้จะจัดกันในวันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมิถุนายน จะใช้ดอกไม้หลัก 3 อย่างในการทำพาน ซึ่งดอกไม้ ความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่

หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์

ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง

ข้าวตอก เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่างๆได้ ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก

ภายหลังไหว้ครูเสร็จนักเรียนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูปลัดวีรวัฒน์ หลวงพ่อสินธุ์ วีรวัฒน์ วัดหนอนไม้ พระชื่อดังจากจังหวัดอุตรดิตถ์ จนถึงเวลา 12.00 น. และในช่วงบ่ายนักเรียนเข้าเรียนตามปกติเขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 672 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-08 15:03:04