โครงการเผยแพร่องค์ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3 แก่นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย 

ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560
เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 443 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-08 13:57:20