รับทุนจากมูลนิธิการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

รับทุนจากมูลนิธิการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

รับทุนจากมูลนิธิการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้รับทุนจากมูลนิธิการประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับและขอบคุณพร้อมกับครูแนะแนว โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุน ดังนี้
1.เด็กหญิงสุพรรณี พิมพกุล ม.2/1  เงินทุนจากMr.Claude  Gravel จำนวนเงิน 3,000 บาท
2.เด็กชายธนภัทร  ทรัพย์เกิด ม.2/2  เงินทุนจากคุณสาธิต  จันทร์วิเมลือง จำนวนเงิน 3,000 บาท
3.เด็กหญิงปริศรา  ชื่อแสง ม.2/2  เงินทุนจากMr.Walter Cannon จำนวนเงิน 3,000 บาท
4.เด็กหญิงนารีรัตน์  เหมพันธ์ ม.3/5 เงินทุนจากคุณกาญจนา  จันทร์วิเมลือง จำนวนเงิน 3,000 บาทเขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 512 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-06 21:15:05