มอบตัวนักเรียนรอบสอง (นักกีฬาฟุตบอล)
มอบตัวนักเรียนรอบสอง (นักกีฬาฟุตบอล)
มอบตัวนักเรียนรอบสอง (นักกีฬาฟุตบอล)

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 โรงเรียหนองโพวิทยา ได้รับมอบตัวนักเรียน ซึ่งเป็นการมอบตัวนักเรียนที่สมัครเป็นนักกีฬาฟุตบอล เพื่อทราบข้อมูล กฎ และระเบียบของโรงเรียน
เขียนโดย ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ดีจรัส โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน 389 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-04 13:53:51