วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2560

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2560

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ ณ หอประชำเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 415 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-02 13:58:35