กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

"บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา"
เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 555 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-05-31 08:59:45