ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2560” โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายจักรรินทร์   เชื้องาม ประธานในพิธีทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และกล่าวโอวาทแก่ผู้ปกครอง ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้น นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวชี้แจงความเข้าใจต่างๆกับผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559และลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียน พร้อมทั้งรับค่าเครื่องแบบนักเรียน จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 461 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-05-30 12:46:44