ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม

ในวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรเข้าค่ายโครงการค่ายคุณธรรม - จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดหนองอีเห็น) ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 672 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-29 11:56:26