จัดค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp

จัดค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp

จัดค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp

ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่ายเพิ่มเวลารู้ (OBEC Active Learning Camp) เรื่องหุ่นยนต์เพื่อชีวิต (STEM ROBOTIC) การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ) มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและเป็นกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน โดยมีคุณครูธนชาต อาจหาญ เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ความรู้เรื่องเซ็นเซอร์แบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ สามารถประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้นได้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ณ ห้องศูนย์สื่อฯ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจเขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 400 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-05-28 16:06:29