ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หลักห้า

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หลักห้า

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หลักห้า

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ที่ผ่านมา) นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบกระเช้าของขวัญเพื่อแสดงการขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.หลักห้า โดยมี ร.ต.ต. บรรยงค์ เอี่ยมศิริ รับมอบของที่ระลึก สำหรับโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หลักห้า มาโดยตลอด โดยเฉพาะในเวลาช่วงเช้าและเย็นซึ่งเป็นเวลาเร่งด่วนอาจก่อให้เกิดอันตรายกับนักเรียนได้ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หลักห้า มาคอยดูแลงานด้านการจราจรทุกวัน ทั้งนี้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หลักห้า มา ณ โอกาสนี้


ร.ต.ต. บรรยงค์ เอี่ยมศิริ
เขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 496 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-05-28 16:04:10