ค่ายภาษาจีน

ค่ายภาษาจีน

ค่ายภาษาจีน

นายประทีป  จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นประธานในการเข้าค่ายภาษาจีนให้กับนักเรียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2558 ณ หอ้งประชุมชั้น 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 857 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-29 10:31:19