การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา " บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ"

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา " บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ"

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 นายทำนุ   วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา "บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ" โดยมี นายสาคร แก้วอุปการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ พร้อมทั้งระดมแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนในด้านต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมคณะครูในการทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแก่นักเรียนทั้งในด้านการเรียนและการประพฤติปฎิบัติของนักเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเองแและมีความสุขในการเรียนตลอดไปเขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 289 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-05-01 13:13:12