พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2559
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2559
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 157 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-04-05 13:43:15