โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนไกล 2560
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนไกล 2560
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนไกล 2560

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนไกล ครั้งที่ ๔วันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ.บ้านสะเน่พ่อง บ้านเกาะสะเดิ่ง บ้านจะแก (หินตั้ง)
เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 278 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-04-05 13:27:23