รับหนังสือยืมเรียนประจำปีการศึกษา 2560

รับหนังสือยืมเรียนประจำปีการศึกษา 2560

รับหนังสือยืมเรียนประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดให้มีการรับหนังสือยืมเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ในระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ 5-6 เพื่อให้ในเรียนได้นำหนังสือเรียนไปอ่านเป็นการเตรียมความพร้อมการเรียนในปีการศึกษา 2560 นี้เขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 517 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-03-27 13:31:16