โครงการอบรมมวลชนจิตอาสาปลูกป่ารักษาแผ่นดิน

โครงการอบรมมวลชนจิตอาสาปลูกป่ารักษาแผ่นดิน

โครงการอบรมมวลชนจิตอาสาปลูกป่ารักษาแผ่นดิน

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ร่วมกับ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการอบรมมวลชนจิตอาสาปลูกป่ารักษาแผ่นดิน ณ หอประชุมโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โดยมีคณะครูและนักเรียน เข้ารับการอบรม โดยพร้อมเพรียงกัน
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 771 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-28 17:31:50