โครงการปลูกป่ารักษาแผ่นดิน

โครงการปลูกป่ารักษาแผ่นดิน

โครงการปลูกป่ารักษาแผ่นดิน

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ร่วมกับ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทองทัพไทย อำเภอบ้านโป่ง สถานีตำรวจกรับใหญ่ เทศบาลกรับใหญ่ จัดโครงการปลูกป่ารักษาแผ่นดิน โดยมีพลโทบัณฑิตย์ บุณยะปาน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธี
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 534 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-28 16:12:17