กิจกรรม “มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559”

กิจกรรม “มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559”

กิจกรรม “มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559”

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายสุริยะ  จันทร์สนอง ประธานในพิธีทำการเปิดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน จากนั้นประธานมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นม.3 และม.6 ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึกให้โรงเรียน ตัวแทนครูกล่าวข้อคิดกับนักเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอขมาคุณครูและกล่าวคำอำลา ประธานในพิธีให้โอวาท “คำสอนสุดท้าย” นักเรียนกราบลาคณะครู คณะครูผูกด้ายมงคลรับขวัญเพื่อเป็นศิริมงคลกับนักเรียนทุกคน จากนั้นนักเรียนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามซุ้มถ่ายภาพ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 1,086 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-03-20 21:30:05