โรงเรียนบ้านจันทเขลมและโรงเรียนศรัทธาสมุทรศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านจันทเขลมและโรงเรียนศรัทธาสมุทรศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านจันทเขลมและโรงเรียนศรัทธาสมุทรศึกษาดูงาน

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านจันทเขลมและโรงเรียนศรัทธาสมุทร ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐
เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 146 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-03-20 21:06:41