พิธีมอบโล่เกียรติคุณ เนื่องในวาระครบรอบ60ปีการก่อตั้งสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ เนื่องในวาระครบรอบ60ปีการก่อตั้งสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ เนื่องในวาระครบรอบ60ปีการก่อตั้งสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงมอบโล่เกียรติคุณแด่ นางศิวภรณ์ ชัชวาลานนท์นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพมงคลรังษีและนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวาระครบรอบ60ปีการก่อตั้งสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
เขียนโดย โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 371 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-03-20 09:58:32