กิจกรรม “เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559”

กิจกรรม “เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559”

กิจกรรม “เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559”

เมื่อวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559” โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุริยะ  จันทร์สนอง ประธานในพิธีทำการเปิดการอยู่ค่ายพักแรม จากนั้นทำกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม How DO You Do กิจกรรมสูทกรรม กิจกรรมผจญภัยกลางคืน และกิจกรรมสวดมนต์ วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทำกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ และกิจกรรมสวดมนต์ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ทำกิจกรรมตรวจเยี่ยมค่ายพักแรม กิจกรรมลูกเสือคุณธรรม กิจกรรมพัฒนาค่ายพักแรม เก็บที่พัก/เก็บสถานที่ และนายสุริยะ  จันทร์สนอง ประธานในพิธีทำการปิดการอยู่ค่ายพักแรม จากนั้นแยกย้ายกลับบ้าน
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 905 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-03-14 08:49:33