กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคาวโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 255 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-03-12 23:10:01