แห่เทียนเข้าพรรษา ปี2558

แห่เทียนเข้าพรรษา ปี2558

แห่เทียนเข้าพรรษา ปี2558

คณะครู นักเรียน ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาถวายวัดท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2558  
เขียนโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน 1,236 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-28 15:02:53