ภาพรวมรุ่นนักเรียนม.๓และม.๖
ภาพรวมรุ่นนักเรียนม.๓และม.๖
ภาพรวมรุ่นนักเรียนม.๓และม.๖

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ถ่ายภาพรวมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐




เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 118 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-03-10 22:06:19