OPEN HOUSE and THAI CULTURE เปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรมไทย

OPEN HOUSE and THAI CULTURE เปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรมไทย

OPEN HOUSE and THAI CULTURE 
เปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรมไทย

เปิดบ้านวิชาการสืบสารวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "OPEN HOUSE and THAI CULTURE" เปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคลเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาและประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการในครั้งนี้  

ติดตามข่าวสารโรงเรียนประชามงคล : https://www.facebook.com/prachamongkolเขียนโดย นางสาวปาริชาติ รุ่งรัตนพงษ์พร โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 895 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-03-07 11:37:27