เปิดบ้านวิชาการ Open House'60" ประจำปีการศึกษา 2559

เปิดบ้านวิชาการ Open House'60" ประจำปีการศึกษา 2559

เปิดบ้านวิชาการ Open House'60

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "เปิดบ้านวิชาการ Open House'60" ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ประถมศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานในอำเภอด่านมะขาม เตี้ยวิทยาคม โดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ให้การต้อนรับ ในงานมีการแสดง ผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน ในการนี้มีนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในอำเภอด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 924 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-20 15:43:09