พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา กิจกรรมเส้นทางบุญ และรางวัลคนดีศรีโพธา

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา กิจกรรมเส้นทางบุญ และรางวัลคนดีศรีโพธา

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา กิจกรรมเส้นทางบุญ และรางวัลคนดีศรีโพธา

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเส้นทางบุญอย่างสม่ำเสมอ และนักเรียนที่ทำความดีตามโครงการคนดีศรีโพธา ซึ่งจัดโดยงานส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนด้วย 
เขียนโดย นางสาวประภาพร บุญลา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 699 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-17 21:55:01