กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี (MCMK) โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

#ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้MCMK

 

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
Website : www.hjp.ac.th
Facebook : โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมเขียนโดย นายยศวัฒน์ ทับทิม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 332 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-15 12:26:06