กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ปีการศึกษา 2559

วันที่ 15 ก.พ. 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้เข้าร่วม กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)
ณ วัดศรีบัวทอง หมู่ 7 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย นายยศวัฒน์ ทับทิม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 262 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-15 12:13:22