วันเปิดบ้าน ส.ธ.จ. วัน สอร.มัธยมศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ 20 ฯ

วันเปิดบ้าน ส.ธ.จ. วัน สอร.มัธยมศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ 20 ฯ

วันเปิดบ้าน ส.ธ.จ. วัน สอร.มัธยมศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ 20 ฯ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ กำหนดการจัดงานเปิดบ้าน ส.ธ.จ. วัน สอร.มัธยมศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ 20 และโรงเรียนเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3  เพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ นักเรียนกลุ่ม สอร. กลุ่มนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมฯ ของโรงเรียนต่างๆ  ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ แสดงผลงาน และจำหน่ายผลผลิต และเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน และมีการแนะแนวศึกษาต่อ นิทรรศการ ผลงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชน  ซึ่งจัดขึ้นบริเวณหน้าอาคาร 5 ,หน้าหอประชุมโรงยิม โรงเรียนสายธรรมจันทร์  เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 530 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-15 11:29:28