อบรมภาวะผู้นำสร้างพฤติกรรมเชิงบวกโตไปไม่โกง

อบรมภาวะผู้นำสร้างพฤติกรรมเชิงบวกโตไปไม่โกง

อบรมภาวะผู้นำสร้างพฤติกรรมเชิงบวกโตไปไม่โกง

นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้ดำเนินการอบรมภาวะผู้นำ สร้างพฤติกรรมเชิงบวก โตไปไม่โกง ให้กับตัวแทนนักเรียนทุกห้องเรียน คณะกรรมการนักเรียน และสารวัตรนักเรียน โดยในการอบรมครั้งนี้ได้เชิญ นายณวัตน์ อิสรไกรศีล พิธีกรและผู้จัดรายการชื่อดังมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 1,082 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-27 16:52:59