มอบเกียรติบัตรงานห้องสมุด

มอบเกียรติบัตรงานห้องสมุด

มอบเกียรติบัตรงานห้องสมุด

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 งานห้องสมุด โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

จัดพิธีมอบเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในงานสัปดาห์ห้องสมุด หนังสือ และการอ่าน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2559
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 550 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-14 08:55:12