กิจกรรม “ งาน Open House ” ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรม “ งาน Open House ” ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรม “ งาน Open House ” ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์  2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดย นายสมชาย   รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.8 และสพป.กจ.4 ได้เข้าร่วมกิจกรรม “งาน Open House” ปีการศึกษา 2559  โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมบนเวทีหอประชุม ประธานในพิธีทำการเปิดกิจกรรม“งาน Open House” ปีการศึกษา 2559  โดยมีกิจกรรมการแสดงจินตลีลา ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์  “อาทิตย์อับแสง”, การแสดง “ Body Percussion” เพลงพระราชนิพนธ์“ยามเย็น” และการแสดงระบำจีน “รำพัด” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงหลังประธานในพิธีทำการเปิดพิธีเสร็จสิ้น ประธานพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเดินเยี่ยมชมกิจกรรมในเต็นท์ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดนิทรรศการ ตามหัวข้อ “ ๙ คำสอนพ่อ”และกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ รวมทั้งหมด 13 รายการโดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม.8 และสพป.กจ.4อย่างพร้อมเพียง  
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 564 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-10 14:24:07