นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีรับรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในงานกิจกรรมประจำปี 2559 จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีรับรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในงานกิจกรรมประจำปี 2559 จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีรับรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในงานกิจกรรมประจำปี 2559 จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในงานกิจกรรมประจำปี 2559 จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 มีนักเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลดังนี้

1. นางสาวแพรไหม ศรีเดช ม.5/7 รางวัลชนะเลิศ การท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส

2. นางสาวมณฑนี  จิตเครือ และนายธีณชา ขำแผลง ม.6 /7 รางวัลที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
เขียนโดย นางสาวพิมภัทรา โค้วถาวร โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 517 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-09 15:23:28