นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีได้รับพระราชทานเกียรติบัตรในงานกิจกรรมประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2559

นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีได้รับพระราชทานเกียรติบัตรในงานกิจกรรมประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2559

นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีได้รับพระราชทานเกียรติบัตรในงานกิจกรรมประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2559

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรในงานกิจกรรมประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 4ธ.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางรัก กทม.

1. นางสาว หทัยกานต์ อภิรมย์ ม.5/7 ได้รับรางวัลชมเชย การวาดภาพภายใต้หัวข้อภาษาฝรั่งเศสที่กำหนดให้

2.นายโชคชัย พวงระย้า ม.4/7ได้รับรางวัลชมเชย การท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส (รับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

The Sunday, December 4, 2016: The ATPF with the Embassy of France in Thailand and the Assumption School, has organized the annual Festival 2016 at Assumption School in Bangkok. Many students and professors from across the country attended and participated in various activities and contests. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn presented the prizes to the laureates of the competitions in the presence of great personalities such as the Ambassador of France and the Ambassador of Switzerland before visiting the exhibition.

Source: http://www.atpf-th.org/francais/index.php/fete-annuelle-2016-1
เขียนโดย นางสาวพิมภัทรา โค้วถาวร โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 572 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-09 15:12:23