การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2560

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2560

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2560

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โดยให้คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากร และนักเรียน ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ณ อาคาร 5 ชั้นล่าง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 549 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-09 15:03:56