พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคนดีมีคุณธรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคนดีมีคุณธรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคนดีมีคุณธรรม

เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2560  รองผู้อำนวยการชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง มอบเกียรติบัตรโครงการคนดีมีคุณธรรม ณ โดมหน้าเสาธงเขียนโดย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 613 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-09 14:26:15