พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคนดีมีคุณธรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคนดีมีคุณธรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคนดีมีคุณธรรม

เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2560  รองผู้อำนวยการชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง มอบเกียรติบัตรโครงการคนดีมีคุณธรรม ณ โดมหน้าเสาธง
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 372 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-09 14:26:15