โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีร่วมบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตที่4 ราชบุรี

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีร่วมบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตที่4 ราชบุรี

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีร่วมบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตที่4 ราชบุรี

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีร่วมมือกับภาคบริการโลหิตที่4 ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี มีนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีให้ความสนใจและร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนถึง 144 รายเขียนโดย นางสาวนราพร ญาณไพศาล โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 554 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-08 21:44:03