รางวัลชมเชยโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559

รางวัลชมเชยโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559

รางวัลชมเชยโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559

วันที่ 6 ก.พ.2560 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริต (ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต) โดยแบ่งเป็น 4 โครงการ  โดยโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้รางวัลชมเชย และรับโล่เชิดชูเกียรติ  จากโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 

โดยโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                                                       โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี จ.สระบุรี                                                                                           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนโดย นายสุรชัย ใจจง โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน 468 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-07 21:26:58