การสอบ O-NET ระดับ ม.3

การสอบ O-NET ระดับ ม.3

การสอบ O-NET  ระดับ ม.3

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดเป็นศูนย์สอบ  การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ ม.3  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘   ระหว่างวันที่ ๔-๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐เขียนโดย Sunisa Plaisri โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 284 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-07 09:59:17