การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 
เขียนโดย นายสราวุธ สุธีรวงศ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 606 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-06 15:30:17