โครงการติวเข้ม O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

โครงการติวเข้ม O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

โครงการติวเข้ม O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

เมื่อวันที่ วันที่ 3 ก.พ. 2560 โรงเรียนห้วยกระเจาได้จัดโครงการติว O-Net สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพี่วิศวกร พรไพจิตร์  พงษ์สุภาพ ศิษย์เก่าคณะวิศวกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อทบทวนความรู้สอบ O-Net พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ณ ห้องโสต โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมเขียนโดย นายยศวัฒน์ ทับทิม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 428 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-04 06:15:09