พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำ ศอ.ปส.ย.จังหวัดราชบุรี

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำ ศอ.ปส.ย.จังหวัดราชบุรี

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำ ศอ.ปส.ย.จังหวัดราชบุรี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการวรากุล หงษ์เทียบ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนแกนนำ ศอ.ปส.ย.จังหวัดราชบุรี  ณ โดมอเนกประสงค์หน้าเสาธง โรงเรียนสายธรรมจันทร์เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 507 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-03 13:32:40