พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน แข่งขันศิปหัตกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน แข่งขันศิปหัตกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน แข่งขันศิปหัตกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการวรากุล  หงษ์เทียบ  ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่ไปแข่งขันศิปหัตกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จ.จันทบุรีเขียนโดย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 395 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-03 11:44:51